Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Arbetsgivare

Vi har 15 års praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden och tillhandahåller konsultationer samt biträde vid förhandlingar och tvister till arbetsgivare i hela landet.

Nedan följer exempel på några av de tjänster vi tillhandahåller för dig som är arbetsgivare.

  • Biträde vid obehörigt utnyttjande av företagshemligheter.
  • Biträde när arbetstagare framställt krav på grund av uppsägning/avskedande eller vid lönetvist.
  • Biträde när fackförening framställt krav på grund av brott mot kollektivavtal.
  • Biträde när fackförening framställt krav på grund av brott mot medbestämmandelagen.
  • Biträde i förhandlingar, tvister, domstolsprocesser och skiljeförfaranden mot arbetstagare.
  • Biträde i förhandlingar, tvister, domstolsprocesser och skiljeförfaranden mot fackföreningar.
  • Rådgivning inför uppsägningar, avskedanden, uppstarter och omstruktureringar av företag m.m.
  • Genomgång av kontraktshandlingar och kollektivavtal.
  • Upprättande av  anställningsavtal, konkurrensklausuler och policies.