Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Arbetstagare

Arbetstagare

Vi har 15 års praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden och tillhandahåller konsultationer samt biträde vid förhandlingar och tvister till arbetstagare i hela landet.

  • Biträde vid framställande av krav mot arbetsgivare vid uppsägning/avskedande.
  • Biträde vid framställande av krav mot arbetsgivare vid lönetvist.
  • Biträde när arbetsgivare framställt krav på grund av påstått brott mot lagen om företagshemligheter.
  • Biträde i tvister och domstolsprocesser mot arbetsgivare.
  • Biträde mot arbetslöshetskassa avseende arbetslöshetsersättningar.
  • Genomgång och analys av ansvarssituationen när avskedande/uppsägning skett.
  • Rådgivning inför uppsägningar, avskedanden och omplaceringar m.m.
  • Genomgång av kontraktshandlingar och kollektivavtal.
  • Biträde med ansökan om statlig rättshjälp.