Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Brottmål

Är du misstänkt för brott?

Är du misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Vi företräder brottsmisstänka och tillvaratager deras rätt med nit och omsorg. Önskar du en specialist vid din sida kan du begära att företrädas av en advokat från Futurum advokatbyrå. I vissa fall kan den misstänkte beviljas byte av offentlig försvarare om samarbetet inte fungerar av olika anledningar, men för att vara på den säkra sidan bör du lägga Futurum Advokatbyrå på minnet. Har vi möjlighet att åta oss uppdraget kommer vi att finnas med vid polisförhör, häktesförhandlingar och vid huvudförhandlingen (rättegången). Vi kan även vidta egna utredningsåtgärder eller begära kompletteringar från polisen. Kan vi inte åta oss uppdraget har vi ett brett nätverk av försvarsadvokater och rekommenderar gärna den advokat som vi tror kan tillvara ta just din rätt på bästa sätt.

Det är viktigt att begära en skicklig försvarare oavsett om du är skyldig eller inte. Har du gjort dig skyldig till det brott och åklagaren kan bevisa din skuld utom rimligt tvivel är även påföljden (alltså straffet) en viktig fråga. Alla människor har olika förutsättningar och fängelse är inte alltid det lämpligaste påföljdsvalet. Vi försöker alltid hitta den bästa tänkbara påföljden för varje enskild klient.

Har du blivit utsatt för brott?

Vi hjälper även dig  som blivit utsatt för ett brott att få upprättelse, stöd och upprätta ett enskilt anspråk (skadeståndsanspråk). Brottmålsprocessen kan vara extremt påfrestande för målsäganden (brottsoffret) eftersom det många gånger handlar om att återuppleva brottet och bli ifrågasatt. Försvarsadvokaten har i uppdrag att ibland ifrågasätta målsäganden för att tillvarata sin klients intressen. Rättens och försvararens ifrågasättanden kan upplevas som obehagliga och det är bland annat därför målsägandebiträden finns.

Du kan begära någon av oss som målsägandebiträde genom att uppge namnet på den jurist som du vill företrädas av eller genom att uppge Futurum Advokatbyrå. Eftersom vi även arbetar med att försvara misstänka vet vi vilka frågor du kan mötas av och vi kan därför förbereda dig på bästa sätt. Om vi kan åta oss uppdraget kommer någon av våra jurister vara med under polisförhör och under huvudförhandlingen. Med vår hjälp kan du även biträda åtalet vilket innebär det finns möjlighet att föra talan vid sidan om åklagaren och dessutom kan du överklaga domen om du så önskar.