Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Fastighetsrätt

Vi har mer än 11 års praktisk erfarenhet av ärenden som rör fel i fastigheter och bostadsrätter, skador på fastigheter innefattande miljöskador, plan- och bygglagstiftningen, bostadsrättsföreningar, byggentreprenader samt lokalhyra. Våra klienter inom nämnda områden utgörs av privatpersoner, föreningar och företag i hela Europa.

Vidare är vi antagligen den advokatbyrå i landet som har den mest omfattande erfarenheten av tvister som rör skadestånd i anledning av olovlig trädfällning.

Nedan följer exempel på några av de tjänster vi tillhandahåller:

 • Utredning av ansvarssituationen när köparen upptäckt fel.
 • Analys av samt rådgivning avseende köparens undersökningsplikt.
 • Rådgivning i samband köp eller försäljning av bostadsrätter, privatfastigheter och näringsfastigheter.
 • Granskning och upprättande av kontraktshandlingar.
 • Granskning av försäkringsvillkor.
 • Biträde åt köpare eller säljare när krav uppstått pga. fel i den försålda egendomen.
 • Biträde i såväl förhandlingar som domstolsprocesser och skiljeförfaranden.
 • Biträde åt entreprenörer/beställare vid entreprenadtvister.
 • Biträde mot mäklare eller besiktningsmän.
 • Biträde mot försäkringsbolag i tvister om villa-/bostadsrättsförsökringar.
 • Biträde mot försäkringsbolag i tvister om ansvarsförsäkringar/-säljaransvarsförsäkringar.
 • Biträde åt/mot skogsbolag i anledning av skador på fastigheter.
 • Biträde mot grannar i anledning av skador eller störningar.
 • Rådgivning till entreprenörer/beställare i anledning av entreprenader.
 • Biträde vid lokalhyrestvister.
 • Rådgivning avseende lokalhyra.