Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Om oss

arbetsrätt advokatAdvokat Andreas Joo

Advokatbyrån innehas av advokat Andreas Joo som har 18 års praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden och 12 års erfarenhet av fastighetsrättsliga och skadeståndsrättsliga ärenden samt brottmål.

Andreas arbetar med rättsområdena på daglig basis och anlitas sedan flera år tillbaka som ombud i såväl olika typer av förhandlingar som domstolsprocesser vid landets domstolar och skiljeförfaranden.

Han biträder även sina klienter med rådgivning och kontraktsskrivning och håller kurser och föredrag för företag.

Andreas pratar svenska och engelska.

 

Biträdande jurist Martin Orler

martin-orler-malsagandebitrade-offentligt-bitrade-vardnadstvist-rattegangsbitrade-brottmal-asylratt-futurum-advokatbyra

Martin Orler är biträdande jurist på byrån och har erfarenhet inom flera olika rättsområden. Han har avlagt sin juristexamen vid Stockholms universitet och har även studerat kriminologi, skiljemannarätt, m.m. vid Université Aix-Marseille i Aix-en-Provence, Frankrike.

I egen regi har Martin drivit en juristbyrå där han har företrätt privatpersoner och företag i tvistemålsprocesser.

Martin kom till Futurum advokatbyrå från Advokatfirman Thomas Martinson där han arbetade främst med asylrätt & brottmål.

Martin åtar sig följande uppdrag:

Offentlig rätt:

  • Offentligt biträde i asylärenden
  • Offentligt biträde i förvarsärenden (i frågor om verkställighet av utvisning- och avvisningsbeslut)
  • Offentligt biträde i ärenden angående LPT, LVU & LVM

Brottmål:

  • Målsägandebiträde
  • Privat försvarare

Civilrätt:

  • Rättegångsbiträde
  • Ombud i tvistemål i domstol samt skiljeförfarande
  • Ombud i familjerättsliga tvistemål rörande boende, vårdnadstvister och umgänge

Martin talar svenska, engelska och franska